قرار خدمت؛ جلسه کارشناسی مسایل منطقه 14

۱۳ آبان ۱۴۰۰
صبح روز پنجشنبه سیزدهم آبان ماه همزمان با حضور شهردار تهران در منطقه چهارده جلسه کارشناسی مسایل منطقه با حضور رئیس و برخی از اعضای شورای شهر و برخی معاونین شهردار تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/594