قرار خدمت؛ دیدار شهردار تهران با نخبگان و خانواده های شهدای منطقه 14

۱۳ آبان ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح روز سیزدهم آبان ماه با حضور در منطقه چهارده ضمن گفت و گو و دیدار با خانواده شهدا با جمعی از نخبگان اجتماعی،ورزشی و فرهنگی منطقه دیدار کرد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/4pg