قرار خدمت؛ بازدید شهردار تهران از منطقه ۱۴

۱۳ آبان ۱۴۰۰
صبح پنج شنبه ١٣ آبان ١٤٠٠ علیرضا زاکانى شهردار تهران با حضور در منطقه ١٤ از پروژه ها و شرایط موجود در این منطقه بازدید به عمل آورد
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/31v