سیم های رها شده

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۰
رشته سیم های خاک گرفته و به هم چسبیده برق و سیم های خطوط تلفن درکنار کنتورها, هرکدام از آنها مستعد وقوع جرقه های انفجاری برق و بروز حوادث تلخ است.حوادثی که در آخرین مورد، آن را با عنوان فاجعه ساختمان پلاسکو می توان یاد کرد. در بازار بزرگ تهران که یکی از مراکز مهم اقتصادی کشور به شمار می رود, وجود ساختمان های قدیمی و فرسوده، انشعاب های غیر استاندارد برق که به شکلی بسیار نامناسب کشیده شده و مساله دسترسی برای خودروهای امدادی این مکان را به یکی از مراکز حساس و پر خطر تبدیل کرده است.
عکاس: مجتبی عرب زاده

سیم های رها شده 1

سیم های رها شده 2

سیم های رها شده 3

سیم های رها شده 4

سیم های رها شده 5

سیم های رها شده 6

سیم های رها شده 7

سیم های رها شده 8

سیم های رها شده 9

سیم های رها شده 10

سیم های رها شده 11

سیم های رها شده 12

سیم های رها شده 13

سیم های رها شده 14

سیم های رها شده 15

سیم های رها شده 17

سیم های رها شده 18

سیم های رها شده 19

سیم های رها شده 20

سیم های رها شده 21

سیم های رها شده 22

سیم های رها شده 23

سیم های رها شده 24

سیم های رها شده 25

سیم های رها شده 26

سیم های رها شده 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید