پس کوچه

تاریخ: ۵ آبان ۱۴۰۰
پس کوچه های بازار تهران در نگاه اول زیباست چون مکانی سنتی و البته پررونق است اما وقتی به احتمال وقوع یک حادثه طبیعی از جمله زلزله یا آتش سوزی گسترده می اندیشیم موضوع متفاوت می شود.به درستی که بازسازی، مرمت و ایمن سازی بازارهای سنتی به ویژه بازار تهران، مسئله ای است که به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و حالا شاید نتوان کسی را پیدا کرد که نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

پس کوچه 1

پس کوچه 2

پس کوچه 3

پس کوچه 4

پس کوچه 5

پس کوچه 6

پس کوچه 7

پس کوچه 8

پس کوچه 9

پس کوچه 10

پس کوچه 11

پس کوچه 12

پس کوچه 14

پس کوچه 15

پس کوچه 16

پس کوچه 17

پس کوچه 18

پس کوچه 19

پس کوچه 20

پس کوچه 21

پس کوچه 22

پس کوچه 23

پس کوچه 24

پس کوچه 25

پس کوچه 26

پس کوچه 27

پس کوچه 28

پس کوچه 29

پس کوچه 30

پس کوچه 31

پس کوچه 32

پس کوچه 33

پس کوچه 34

پس کوچه 35

پس کوچه 36

پس کوچه 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید