اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۰
به منظور سرعت گرفتن فرایند تزریق واکسن کرونا مرحله دوم پویش جهادی واکسیناسیون شهرداری تهران در قالب تزریق واکسن به شهروندان از طریق ۲۲ اتوبوس سیار، واحد‌های مستقر در ۲۲ ایستگاه مترو، اعزام واحد سیار به ۲۲۰ مسجد در سطح شهر تهران در حال انجام است.
عکاس: مجتبی عرب زاده

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 1

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 2

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 3

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 4

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 5

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 6

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 7

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 8

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 9

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 11

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 12

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 13

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 14

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 15

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 16

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 17

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 18

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 19

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 20

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 21

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 22

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 23

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 24

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 25

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 26

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 27

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 28

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 29

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 30

اتوبوس سیار واکسیناسیون - میدان راه آهن 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید