مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰
مراسم هفتمین سالروز افتتاح پل طبیعت چهارشنبه 21 مهر با حضور مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران، سید محمد حسین حجازی مدیر عامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد و جمعی از مدیران شهری در محل اراضی عباس آباد برگزار شد.
عکاس: نیما بزرگمهری فرد

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 2

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 3

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 4

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 5

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 6

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 7

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 8

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 9

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 10

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 11

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 12

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 13

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 14

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 15

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 16

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 17

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 18

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 19

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 20

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 21

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 22

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 23

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 24

مراسم هفتمین سالروز گشایش پل طبیعت 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید