صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور شهردار تهران

۲۱ مهر ۱۴۰۰
صبحگاه مشترک یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، سردار بیات فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران، سجاد محمد علی نژاد، مشاور و مدیر کل حوزه شهردار تهران، محمد مقدم حراست کل شهرداری تهران و خانواده معظم شهدا، چهارشنبه 21 مهر ماه 1400برگزار شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/75i