دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی در چهارچوب دیدارهای انتخابی جام جهانی قطر عصر روز سه شنبه 20 مهرماه 1400 با تساوی یک بر یک در ورزشگاه آزادی تهران پایان یافت.
عکاس: مجتبی صالح

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 38

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 1

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 2

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 3

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 4

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 5

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 6

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 7

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 8

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 9

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 10

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 11

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 12

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 13

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 15

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 16

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 17

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 18

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 19

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 20

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 21

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 22

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 23

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 24

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 25

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 26

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 27

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 29

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 30

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 31

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 32

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 33

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 34

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 35

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 36

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 37

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 14

دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید