دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران عصر روز سه‌شنبه 20 مهر 1400 با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 2

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 3

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 4

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 5

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 6

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 7

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 8

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 9

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 10

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 11

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 12

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 13

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 14

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 16

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 17

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 18

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 19

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 20

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 21

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 22

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 23

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 24

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 25

دیدار شهردار تهران با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید