جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر (ICMM)

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۰
جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM صبح روز سه شنبه بیست مهر ماه با حضور داوود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران و جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در منطقه چهارده برگزار شد.
عکاس: همایون عبدالرزاق

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 21

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 1

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 3

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 4

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 5

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 6

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 7

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 8

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 9

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 10

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 11

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 12

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 13

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 14

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 15

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 16

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 17

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 18

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 20

جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید