سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۰
عصر روز سه شنبه بیستم مهرماه ۱۴۰۰ در اجلاسبینالمللیپلی برای شهرهایی که از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) و به‌صورت ویدئویی برگزار شد سخنرانی کرد.
عکاس: سعید ربیعی

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 2

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 3

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 4

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 5

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 6

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 7

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 8

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 9

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 11

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 12

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 13

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 14

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 15

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 16

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 18

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 19

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 20

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 21

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 22

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 24

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 25

سخنرانی شهردار تهران در اجلاس بین المللی پلی برای شهرها 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید