کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۰
صبح دوشنبه ١٩ مهر ماه ١٤٠٠ جشنواره بادبادک‌ها به مناسبت هفته ملی کودک با حضور جمعى از کودکان کار، در بوستان ولایت برگزار شد‌.
عکاس: حمید رضا درجاتی

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 1

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 2

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 3

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 4

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 5

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 6

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 7

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 8

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 9

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 10

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 11

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 12

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 13

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 14

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 15

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 16

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 17

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 18

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 19

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 20

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 21

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 22

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 23

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 25

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 26

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 27

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 28

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 29

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 30

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 31

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 32

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 33

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 34

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 35

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 36

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 37

کودکان کار میهمان جشنواره بادبادک‌ها 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید