بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۰
صبح دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ , علیرضا زاکانی شهردار تهران, سجاد محمدعلی نژاد مشاور و مدیرکل حوزه شهردار تهران , سید مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران , از محوطه کارگاهی ایستگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در خط ۶ مترو بازدید کردند.
عکاس: مجتبی عرب زاده

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 1

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 2

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 3

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 4

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 6

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 7

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 8

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 9

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 10

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 11

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 12

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 13

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 14

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 15

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 16

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 17

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 18

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 19

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 20

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 21

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 23

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 24

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 25

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 26

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 27

بازدید شهردار تهران از کارگاه ساخت ایستگاه متروی حرم عبدالعظیم 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید