جلسه هم اندیشی شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۰
نشست هم اندیشی شهرداران مناطق با معاونت امور مناطق شهرداری تهران و ابوالفضل فلاح سرپرست معاونت امور مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، شنبه 17 مهر ماه 1400 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 1

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 2

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 3

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 4

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 5

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 8

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 9

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 10

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 11

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 12

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 13

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 14

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 15

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 16

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 17

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 18

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 19

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 20

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 23

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 24

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 25

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 27

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 29

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 30

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 31

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 32

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 33

جلسه هم اندیشی شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید