آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۰
به مناسبت پنجاهمین سالگرد تولید مرسدس w107 کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران در پیست اتومبیلرانی آزادی ،گردهمایی دارندگان مرسدس w107 و تمامی نسل‌های کلاس SL را با رعایت تمامی پروتکل‎های بهداشتی و بدون حضور بازدیدکننده برگزار کرد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 1

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 2

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 3

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 4

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 5

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 6

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 7

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 8

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 9

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 10

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 11

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 12

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 13

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 15

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 16

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 17

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 18

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 19

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 20

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 21

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 22

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 23

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 24

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 25

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 26

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 27

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 28

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 29

آزادی، میزبان کلوپ بنزسواران 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید