به بهانه روز جهانی پست

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۰
وقتی نیکولای مارکوف معمار برجسته ایرانی گرجستانی در سال ١٣٠٧ و با قرارداد پانصدهزار تومان اولین آجر ساختمان ١٥ هزار مترمربعی با شیوه معماری ملی برای اداره پست وگمرک در خیابان سپه را بنا کرد، قطعا تصور نمی‌کرد که روزگاری این بنا ، موزه ملی ارتباطات ایران شود. این بنای سترگ با نمای آجری و سنگی با ترکیبی متقارن در ضلع جنوبی میدان مشق ساخته شده و بنابر نظر کارشناسان، ساختمان پست، نمایشی‌ترین اثر معماری مارکوف است؛ اثری که به بهانه روز جهانی پست در آن گشتی زدیم.
عکاس: حمید رضا درجاتی

به بهانه روز جهانی پست 1

به بهانه روز جهانی پست 2

به بهانه روز جهانی پست 3

به بهانه روز جهانی پست 4

به بهانه روز جهانی پست 5

به بهانه روز جهانی پست 6

به بهانه روز جهانی پست 7

به بهانه روز جهانی پست 8

به بهانه روز جهانی پست 9

به بهانه روز جهانی پست 10

به بهانه روز جهانی پست 11

به بهانه روز جهانی پست 12

به بهانه روز جهانی پست 13

به بهانه روز جهانی پست 14

به بهانه روز جهانی پست 15

به بهانه روز جهانی پست 16

به بهانه روز جهانی پست 17

به بهانه روز جهانی پست 18

به بهانه روز جهانی پست 19

به بهانه روز جهانی پست 20

به بهانه روز جهانی پست 21

به بهانه روز جهانی پست 22

به بهانه روز جهانی پست 23

به بهانه روز جهانی پست 24

به بهانه روز جهانی پست 26

به بهانه روز جهانی پست 27

به بهانه روز جهانی پست 31

به بهانه روز جهانی پست 32

به بهانه روز جهانی پست 33

به بهانه روز جهانی پست 34

به بهانه روز جهانی پست 35

به بهانه روز جهانی پست 36

به بهانه روز جهانی پست 37

به بهانه روز جهانی پست 30

به بهانه روز جهانی پست 28

به بهانه روز جهانی پست 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید