مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۰
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکرهای دو شهید گمنام تازه تفحص شده صبح روز پنجشنبه ۱۵ مهر 1400 با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران ،جمعی از مقامات لشگری و کشوری و مردم تهران در دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 1

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 3

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 5

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 6

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 7

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 9

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 10

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 11

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 12

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 13

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 15

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 16

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 18

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 20

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 21

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 22

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 23

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 24

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 25

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 26

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 28

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 29

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 31

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 33

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 35

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 36

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 37

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 38

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 40

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 41

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 42

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 43

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 44

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 45

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 47

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 48

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 49

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 50

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 51

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 54

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 55

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 57

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 58

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 59

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 62

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 63

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 65

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 66

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 68

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 70

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 72

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 73

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 74

مراسم تشییع و خاکسپاری دوشهید گمنام دفاع مقدس در دریاچه چیتگر 71

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید