تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س)

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۰
مراسم تعزیه خوانی به مناسبت شهادت امام رضا(ع) چهارشنبه 14 مهر ماه 1400 مصادف با شب شهادت ایشان، در باغ راه حضرت زهرا(س) برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 1

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 2

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 3

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 4

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 5

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 6

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 7

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 8

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 9

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 10

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 11

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 12

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 13

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 14

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 15

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 16

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 17

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 18

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 19

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 21

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 22

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 23

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 24

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 25

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 26

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 27

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 28

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 29

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 30

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 31

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 32

تعزیه خوانی در باغ راه حضرت زهرا(س) 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید