بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۰
عصر چهارشنبه 14 مهر 1400 علیرضا زاکانی شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران بازدید به عمل آوردند.
عکاس: مجتبی عرب زاده

بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران 1

بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران 3

بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران 4

بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران 5

بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران 6

بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران 7

بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران 10

بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران 11

بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران 12

بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران 13

بازدید شهردار تهران از سازمان تاکسیرانی تهران 9

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید