بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح امروز با حضور در بوستان های تهران از روند عملیات های عمرانی و فضای سبز کمربند سبز تهران بازدید کرد.
عکاس: محمد دلکش

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 1

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 2

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 3

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 4

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 5

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 6

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 7

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 9

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 10

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 11

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 12

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 13

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 14

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 15

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 16

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 17

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 18

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 19

بازدید شهردار تهران از کمربند سبز تهران 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید