مانور واکنش در شرایط اضطراری

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۰
صبح دوشنبه 12 مهر 1400 مانور "واکنش در شرایط اضطراری "، با حضور محمود کلهری، شهردار منطقه ۵ ،نوید خورشیدی، رییس HSE شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران، علیرضا حاجی حسینی دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه ۵ و محمد دیبا، مدیر منطقه یک سازمان آتش نشانی در انبار نفت شمال غرب تهران برگزار شد.
عکاس: فرزام طایفه

مانور واکنش در شرایط اضطراری 1

مانور واکنش در شرایط اضطراری 2

مانور واکنش در شرایط اضطراری 3

مانور واکنش در شرایط اضطراری 4

مانور واکنش در شرایط اضطراری 5

مانور واکنش در شرایط اضطراری 6

مانور واکنش در شرایط اضطراری 7

مانور واکنش در شرایط اضطراری 8

مانور واکنش در شرایط اضطراری 9

مانور واکنش در شرایط اضطراری 10

مانور واکنش در شرایط اضطراری 11

مانور واکنش در شرایط اضطراری 12

مانور واکنش در شرایط اضطراری 13

مانور واکنش در شرایط اضطراری 14

مانور واکنش در شرایط اضطراری 15

مانور واکنش در شرایط اضطراری 16

مانور واکنش در شرایط اضطراری 17

مانور واکنش در شرایط اضطراری 19

مانور واکنش در شرایط اضطراری 20

مانور واکنش در شرایط اضطراری 21

مانور واکنش در شرایط اضطراری 18

مانور واکنش در شرایط اضطراری 23

مانور واکنش در شرایط اضطراری 24

مانور واکنش در شرایط اضطراری 25

مانور واکنش در شرایط اضطراری 26

مانور واکنش در شرایط اضطراری 27

مانور واکنش در شرایط اضطراری 28

مانور واکنش در شرایط اضطراری 29

مانور واکنش در شرایط اضطراری 30

مانور واکنش در شرایط اضطراری 31

مانور واکنش در شرایط اضطراری 32

مانور واکنش در شرایط اضطراری 33

مانور واکنش در شرایط اضطراری 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید