جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

۱۰ مهر ۱۴۰۰
جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران عصر روز شنبه دهم مهرماه 1400 با حضور سجاد محمدعلی نژاد مشاور و مدیر کل حوزه شهردار در سالن اجتماعات مرکز ارتباطات شهرداری برگزار شد. در این جلسه از زحمات مهدی مذهبی بعنوان سرپرست تقدیر و عبدالمطهر محمدخانی بعنوان رئیس مرکز معارفه شد.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/6ve