جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۰
جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران عصر روز شنبه دهم مهرماه 1400 با حضور سجاد محمدعلی نژاد مشاور و مدیر کل حوزه شهردار در سالن اجتماعات مرکز ارتباطات شهرداری برگزار شد. در این جلسه از زحمات مهدی مذهبی بعنوان سرپرست تقدیر و عبدالمطهر محمدخانی بعنوان رئیس مرکز معارفه شد.
عکاس: سعید ربیعی

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 1

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 3

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 4

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 5

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 6

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 7

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 8

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 9

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 10

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 11

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 12

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 15

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 16

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 17

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 18

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 19

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 20

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 21

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 23

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 25

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 26

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 27

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 29

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 30

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 31

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 32

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 33

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 36

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 37

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 38

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 39

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 40

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید