دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاونان ایشان، شنبه 10 مهر ماه 1400 دیدار کرد.
عکاس: شایان محرابی

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 1

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 2

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 3

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 4

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 6

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 7

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 8

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 9

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 10

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 11

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 12

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 13

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 16

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 17

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 18

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 19

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 22

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 24

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 25

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 26

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 27

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 28

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 29

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 33

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 35

دیدار شهردار تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید