اجرای طرح واکسیناسیون مناطق کم برخوردار

۷ مهر ۱۴۰۰
اجرای طرح واکسیناسیون مناطق کم برخوردار از روز نخست مهر به مدت 10روز آغاز شده است . در این طرح که به همت سازمان رفاه،خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اجرایی شده، به ساکنان آسیب دیده و یا در معرض آسیب حاشیه پایتخت، واکسن کرونا تزریق می شود.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/350