اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر

تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
بمناسبت هفته دفاع مقدس رزمایش آبی خاکی شبیه سازی عملیات والفجر 8 عصر روز سه شنبه 30 شهریور 1400 در دریاچه شهدای خلیج فارس تهران (چیتگر) برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 1

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 2

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 3

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 6

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 7

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 9

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 10

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 11

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 12

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 14

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 20

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 22

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 23

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 24

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 27

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 29

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 30

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 31

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 36

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 37

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 38

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 39

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 40

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 41

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 42

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 43

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 44

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 46

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 47

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 48

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 49

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 50

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 53

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 54

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 55

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 56

اجرای رزم نمایش آبی-خاکی والفجر ۸ در دریاچه چیتگر 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید