نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری

تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
عصر چهارشنبه۲۴ شهریور ۱۴۰۰ علیرضا زاکانی شهردار تهران در دومین نشست مشترک با مدیران عامل و روسای سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 2

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 3

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 4

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 5

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 6

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 7

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 8

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 9

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 11

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 12

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 14

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 15

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 16

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 17

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 19

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 20

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 21

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 23

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 24

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 25

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 27

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 28

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 29

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 30

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید