توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی

تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
ایستگاه در حال احداث شهید رضایی که یکی از ایستگاه های نیمه جنوبی خط ۶ و در خیابان ۱۷ شهریور (پایین تر از میدان خراسان) واقع شده است. این ایستگاه سیزدهمین ایستگاهی است که در خط ۶ راه اندازی می شود و در مجاورت با خیابان های پرترددی از قبیل ۱۷شهریور، ‌شهید رضایی (منصور) و تیردوقلو، مسافران پرشماری از مناطق ۱۲ و ۱۵ خواهد داشت. ایستگاه مترو شهید رضایی بین ایستگاه های بعثت و میدان خراسان قرار دارد که پیش از این ایستگاه بعثت در خط ۶ به بهره برداری رسیده است.قرار است این ایستگاه که یکصد و چهلمین ایستگاه شبکه خطوط مترو محسوب می شود، به زودی افتتاح شود.
عکاس: شایان محرابی

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 1

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 2

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 4

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 5

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 7

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 8

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 10

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 11

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 12

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 3

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 14

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 15

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 17

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 20

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 23

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 24

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 25

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 26

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 27

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 32

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 34

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 35

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 36

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 37

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 38

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 40

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 42

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 43

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 44

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 45

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 46

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 47

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه شهید رضایی 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید