مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی

تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
مراسم بزرگداشت و تقدیر از همسر و فرزند مرحوم علی سلیمانی (بازیگر سینما، تاتر و تلوزیون) عصر یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از هنرمندان و پیمان پورنصر شهردار منطقه 16 در موزه محلات این منطقه برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 2

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 1

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 3

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 4

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 5

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 6

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 7

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 8

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 9

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 10

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 11

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 12

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 13

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 14

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 15

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 16

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 17

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 18

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 19

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 21

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 22

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 23

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 24

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 25

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 26

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 27

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 28

مراسم بزرگداشت مرحوم علی سلیمانی 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید