روز ملی سینما

تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
سینما یکی از شاخص‌های مهم فرهنگی در شهرسازی است. به عبارتی اگر بخواهیم میزان توسعه یافتگی شهرها را بسنجیم یکی از مهمترین بخش شاخص‌های فرهنگی سالن‌های سینما است، اما در ایران وضعیت تعداد سینماهای متروک آمار بسیار بغرنجی دارد به طوری که در ۳۵سال اخیر رشد جمعیت ۱۲۷درصد و رشد ساخت سینما در ایران منفی ۴۴درصد بوده است.
عکاس: شایان محرابی

روز ملی سینما 1

روز ملی سینما 2

روز ملی سینما 3

روز ملی سینما 4

روز ملی سینما 5

روز ملی سینما 6

روز ملی سینما 7

روز ملی سینما 8

روز ملی سینما 10

روز ملی سینما 11

روز ملی سینما 12

روز ملی سینما 13

روز ملی سینما 14

روز ملی سینما 15

روز ملی سینما 9

روز ملی سینما 17

روز ملی سینما 18

روز ملی سینما 19

روز ملی سینما 20

روز ملی سینما 21

روز ملی سینما 22

روز ملی سینما 23

روز ملی سینما 24

روز ملی سینما 25

روز ملی سینما 26

روز ملی سینما 27

روز ملی سینما 28

روز ملی سینما 29

روز ملی سینما 30

روز ملی سینما 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید