آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور

تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور با حضور شهردار تهران در میدان شهدا برگزار شد.
عکاس: محسن دانک

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 1

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 2

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 3

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 4

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 5

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 7

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 9

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 10

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 11

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 13

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 14

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 15

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 16

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 17

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 23

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 25

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 26

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 27

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 28

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 29

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 30

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 32

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 33

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 34

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 35

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 36

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 39

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 40

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 41

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 42

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 43

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 45

آیین گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور 46

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید