دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)»

تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
دومین شب اجرای سوگواره تعزیه خوانی «شبیه حسین(ع)» در حوزه هنری و کنار رواق شهدای گمنام با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. اجرای امشب این برنامه به تعزیه دوطفلان مسلم تعلق داشت که همزمان به صورت زنده از شبکه‌های مجازی پخش شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 6

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 1

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 2

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 3

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 4

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 5

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 7

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 8

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 9

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 10

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 11

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 12

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 14

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 16

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 17

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 18

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 19

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 20

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 21

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 22

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 23

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 24

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 25

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 26

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 27

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 28

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 29

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 30

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 31

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 32

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 33

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 34

دومیـن شب سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید