مراسم استقبال از قهرمانان پارالمپیک 2020 توکیو

تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
قهرمانان کشورمان در مسابقات پارالمپیک 2020 توکیو با استقبال حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ورزش کشور ظهر روز سه شنبه 16 شهریور 1400 به میهن بازگشتند.
عکاس: سعید ربیعی

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 1

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 2

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 3

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 4

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 5

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 6

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 7

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 8

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 9

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 10

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 11

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 12

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 13

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 14

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 15

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 16

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 17

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 18

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 19

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 20

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 21

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 22

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 23

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 24

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 25

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 26

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 27

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 28

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 30

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 31

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 32

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 33

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 34

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 35

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 36

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 37

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 38

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 39

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 40

مراسم استقبال از قهرمانان پاراالمپیک 2020 توکیو 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید