اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان

تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
دختران نوجوان تنیس روی میز ایران در آکادمی تنیس روی میز مجموعه ورزشی انقلاب اردوهای آماده سازی خود را سپری می کنند. دختران ملی پوش ایران قرار است به مسابقات تنیس روی میز زنان قهرمانی آسیا اعزام شوند.
عکاس: پرتو جغتائی

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 1

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 2

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 3

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 4

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 5

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 6

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 7

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 8

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 9

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 10

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 11

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 12

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 13

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 14

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 15

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 16

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 17

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 18

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 19

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 21

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید