جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک

تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
صبح امروز سه شنبه 16 شهریور 1400 سید مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با ارتباطی که از طریق سامانه ۱۸۸۸ به این معاونت داده شده بود با شهروندان بدون واسطه هم‌ صحبت شد تا در جریان مشکلات ترافیکی و حمل و نقل عمومی تهرانی ها قرار گیرد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 1

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 2

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 5

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 6

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 7

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 8

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 9

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 10

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 11

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 12

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 13

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 14

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 15

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 16

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 17

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 18

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 19

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 20

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 21

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 22

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 23

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 24

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 25

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 26

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 27

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 28

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 30

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 32

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک 4

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید