رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی

تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی عصر دوشنبه 15 شهریور 1400 با حضور سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در فرهنگسراى خاوران منطقه 15 برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 1

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 2

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 3

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 4

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 5

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 6

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 7

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 8

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 9

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 10

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 11

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 12

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 13

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 14

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 15

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 16

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 17

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 19

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 20

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 21

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 22

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 23

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 24

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 25

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 26

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 27

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 28

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 29

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 30

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 31

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 32

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 33

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 34

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 35

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 36

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 37

رزمایش زیستی طرح شهید قاسم سلیمانی 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید