نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران

۱۴ شهریور ۱۴۰۰
نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، صبح یکشنبه 14 شهریور 1400 به ریاست مهدی چمران برگزار شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز با حضور در این جلسه حکم خود را از چمران دریافت کرد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/557