نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران

تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، صبح یکشنبه 14 شهریور 1400 به ریاست مهدی چمران برگزار شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز با حضور در این جلسه حکم خود را از چمران دریافت کرد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 1

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 3

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 4

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 5

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 6

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 7

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 8

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 9

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 10

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 11

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 12

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 13

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 14

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 15

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 16

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 18

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 21

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 22

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 23

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 24

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 25

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 26

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 28

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 29

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 30

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 31

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 32

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 33

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 34

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 37

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 38

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 39

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 42

نهمین جلسه شورای شهر با حضور شهردار منتخب تهران 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید