بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن حضور در منطقه 7؛ به همراه شهردار و معاونین منطقه از پروژه های توسعه ای این منطقه بازدید کرد.
عکاس: سید مهدی شوریده

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 7

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید