مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان، به میزبانی ورزشگاه فتح دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، به مدت دو روز برگزار شد و نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی کاراته زنان معرفی شدند.
عکاس: پرتو جغتائی

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 1

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 2

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 26

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 4

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 5

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 6

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 7

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 8

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 9

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 10

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 11

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 12

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 13

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 14

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 15

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 16

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 17

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 18

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 19

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 20

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 21

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 22

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 23

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 24

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 25

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 27

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 28

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته زنان 3

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید