بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران و محسن روح‌الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با همراهی حمید چوبینه مدیرعامل شرکت شهر سالم، صبح جمعه 12 شهریور ماه 1400 از مراکز واکسیناسیون شهر سالم در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران بوستان گفتگو و مرکز واکسیناسیون بعثت بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 1

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 2

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 3

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 4

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 5

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 7

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 8

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 9

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 12

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 13

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 14

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 15

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 16

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 17

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 18

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 19

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 20

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 21

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 22

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 23

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 24

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 25

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 26

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 28

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 29

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 30

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 32

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 33

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 34

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 37

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 39

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 40

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 43

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 10

بازدید شهردار تهران از مراکز واکسیناسیون 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید