نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
شهر تهران با جمعیت میلیونى خود نیازمند سیستم جامعى براى تفکیک ، حمل ، پردازش و دفن زباله است و سازمان مدیریت پسماند شهردارى تهران تمام تلاش خود را به کار بسته است تا بتواند با پروژه هاى جدید و سرویس دهى به موقع بهترین خدمت را به شهرندان تهرانى کند.
عکاس: سعید ربیعی

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 1

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 2

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 3

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 4

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 5

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 6

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 7

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 8

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 9

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 10

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 11

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 12

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 13

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 14

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 15

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 16

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 17

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 19

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 20

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 21

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 22

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 23

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 24

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 25

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 26

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 27

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 29

نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید