بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
مهدی پیرهادی، رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر به همراه سوده نجفی و مهدی بابایی نایب رییس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری روز چهارشنبه دهم شهریور 1400 از اقدامات سازمان مدیریت پسماند بازدید کردند. در این بازدید مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران و صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند درباره اقدامات صورت گرفته در این سازمان توضیحاتی به اعضای شورای شهر ارائه کردند.
عکاس: سعید ربیعی

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 1

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 2

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 3

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 4

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 5

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 6

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 8

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 9

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 10

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 11

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 12

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 13

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 14

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 15

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 16

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 19

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 20

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 21

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 22

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 23

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 27

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 28

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 29

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 35

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 39

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 42

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 43

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 45

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 47

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 48

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 49

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 50

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 57

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 59

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 60

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 61

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 62

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 68

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 69

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 70

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 71

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 72

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 73

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 74

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید