رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید_۱۹ «طرح شهید سردار سلیمانی»در منطقه ۸،تهران برگزار شد. در این رزمایش، شهردار منطقه ۸ ،فرمانده پدافند زیستی تهران، فرمانده ناحیه بسیج شهید بهشتی، و جمعی از خیران و سازمان های مردم نهاد حضور داشتند.
عکاس: مهدی آقابابایی

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 4

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 12

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 2

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 3

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 4

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 5

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 1

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 2

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 3

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 5

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 6

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 7

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 8

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 9

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 10

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 11

رزمایش مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ در منطقه ۸ 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید