نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار منتخب تهران صبح چهار شنبه 10 شهریور 1400 با شهرداران نواحی مناطق 1، 2،3،4و5 شهر تهران دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار شهرداران نواحی موضوعات و فعالیت های پیش روی خود در منطقه را تشریح کرده و شهردار منتخب تهران هم اهم فعالیت های خود در شهرداری تهران را به بحث و تبادل نظر گذاشت.
عکاس: حمید رضا درجاتی

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 1

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 2

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 3

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 4

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 5

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 8

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 10

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 13

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 15

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 16

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 17

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 18

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 19

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 20

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 21

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 22

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 24

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 25

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 28

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 29

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 30

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 31

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 32

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 33

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 35

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 36

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 37

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 6

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید