شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
شهر بوشهر یکی از لوکیشن‌های موجود در شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس است، که موقعیت زمانی زندگی رئیسعلی دلواری بوده و در مساحتی بالغ بر 5000 مترمربع برای پروژه تاریخی «به‌هنگام بیداری» به کارگردانی سیروس مقدم است. این سریال در 50 قسمت مقاومت بوشهر و دلاوری‌های رئیسعلی دلواری را به‌ تصویر می کشد اما متفاوت از سریال «دلیران تنگستان» خواهد بود.
عکاس: شایان محرابی

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 1

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 2

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 3

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 4

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 1

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 2

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 3

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 4

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 10

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 12

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 13

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 14

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 15

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 16

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 17

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 18

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 19

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 20

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 22

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 23

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 24

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 25

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 26

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 27

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 28

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 29

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 30

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 32

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 33

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 36

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 37

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 38

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 41

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 43

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 44

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 45

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 46

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 47

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 48

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 49

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 50

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 52

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 34

شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس 51

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید