بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

تاریخ: ۹ شهریور ۱۴۰۰
ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن حضور در منطقه 21؛ به همراه شهردار و معاونین منطقه از پروژه های توسعه ای این منطقه بازدید کرد و با حضور در پارک ملی هوا و فضا در آیین کلنگ زنی پروژه عمومی سازی پارک شرکت کرد.
عکاس: علی گلدوز

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

بازدید میدانی ناصر امانی از منطقه 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید