آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85

تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۹۵
میثم مظفر مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از آغاز ثبت نام جایگزینی تاکسی های فرسوده تولید سال 1385 از طریق دفاتر پیشخوان دولت خبر داد. وی شرایط نوسازی این تاکسی ها را همچون قبل اعلام کرد و گفت: تسهیلات 20 میلیونی با نرخ سود 16 درصد و باز پرداخت 48 ماهه و ارزش گواهی اسقاط 5/5 میلیونی برای تاکسی های مدل 85 هم در نظر گرفته شده است. تاکسی های جایگزین نیز شامل آریو سایپا(گیربکس اتوماتیک)، سمند(EF7) و پژو 405 (GLX) است.
عکاس: حامد فرج اله
آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 1

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 1

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 2

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 2

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 3

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 3

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 4

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 4

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 5

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 5

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 6

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 6

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 7

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 7

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 8

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 8

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 9

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 9

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 10

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 10

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 11

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 11

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 12

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 12

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 13

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 13

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 14

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 14

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 15

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 15

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 16

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 16

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 17

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 17

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 18

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 18

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 19

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 19

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 20

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 20

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 21

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 21

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 22

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 22

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 23

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 23

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 24

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 24

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 25

آغاز طرح نوسازی تاکسی های مدل 85 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید