عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه

تاریخ: ۹ شهریور ۱۴۰۰
ساختمان انجمن حکمت و فلسفه ایران که مربوط به دوره پهلوی اول است و در پهنه رودکی واقع شده، در سال ۱۳۸۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. هم اکنون مالکیت این بنا متعلق به انجمن حکمت و فلسفه بوده و در حال حاضر ساختمان شماره یک برای برگزاری کلاس‌های انجمن حکمت و فلسفه و ساختمان شماره دو برای امور اداری و اتاق اساتید مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.
عکاس: وحید مینا

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 2

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 3

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 4

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 5

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 6

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 7

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 8

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 9

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 10

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 11

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 12

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 13

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 14

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 15

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 16

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 17

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 18

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 19

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 20

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 21

عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید