نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی

تاریخ: ۹ شهریور ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار منتخب تهران صبح سه شنبه 9 شهریور 1400 با شهرداران نواحی مناطق 6، 7، 8 و 22 شهر تهران دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار شهرداران نواحی موضوعات و فعالیت های پیش روی خود در منطقه را تشریح کرده و شهردار منتخب تهران هم اهم فعالیت های خود در شهرداری تهران را به بحث و تبادل نظر گذاشت.
عکاس: شایان محرابی

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 1

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 2

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 6

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 8

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 9

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 10

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 11

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 13

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 14

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 15

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 16

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 17

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 18

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 19

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 20

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 21

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 22

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 23

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 24

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 25

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 26

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 27

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 28

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 29

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 30

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 31

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 32

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 33

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 35

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 36

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 38

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 39

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 47

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 48

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 49

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران نواحی 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید