بازدید اعضای شورای شهر از حریم منطقه 20

۷ شهریور ۱۴۰۰
آقایان اقراریان و شربیانی اعضای محترم شورای اسلامى شهر تهران به همراه فرهاد افشار شهردار منطقه ٢٠ امروز یکشنبه ٧ شهریور ١٤٠٠ از حریم این منطقه بازدید به عمل آوردند.
مرتضی بشارت
http://www.tehranpicture.ir/u/2s4